Mobiliteit

Een werknemer heeft in het verleden een functie gekozen, die op dat moment passend was op basis van verschillende factoren, zoals beschikbaar werk, interesses, opleiding en ervaring. Zowel bij de werknemer als bij de werkgever kunnen deze factoren in de loop van de tijd wijzigen. Een nieuwe afstemming is dan wenselijk. Wij bieden de werknemer ondersteuning bij het vinden van een gedegen nieuw perspectief.

Loopbaanperspectief

In de module loopbaanperspectief wordt bepaald of een werknemer in een voorgestelde functie succesvol kan zijn. De module loopbaanperspectief kan ook worden ingezet om een werknemer te laten nadenken over zijn interesses en bij het bepalen van een nieuw te kiezen beroep. Hierbij maken wij gebruik van assessments, loopbaanvragenlijsten en loopbaangesprekken.

Loopbaanontwikkeling

Bij de module loopbaanontwikkeling maken we een programma op maat om specifieke vaardigheden te ontwikkelen, die voor een nieuwe of toekomstige functie noodzakelijk zijn. We bespreken deze vaardigheden en gaan na wat de werknemer hieronder verstaat. Vervolgens gaan we aan de hand van praktische voorbeelden en oefeningen aan de slag. Tevens gaan we na of er een beroepsgerichte scholing wenselijk dan wel noodzakelijk is.

Loopbaanbegeleiding

De module loopbaanbegeleiding wordt ingezet om de werknemer te helpen bij het kwalitatief goed uitvoeren van zijn huidige functie. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:
1. Aspecten in het beroep waar de werknemer moeite mee heeft.
2. Het vinden van een wenselijke balans tussen werk en privé.
3. Het verbeteren van de communicatie met klanten, tussen collega’s onderling of met een manager.

Samengevat richten we ons bij Link@work op het bieden van oplossingen en het geven van praktische inzetbare tools. Hierdoor heeft een werknemer direct handvatten om in de praktijk positief aan de slag te gaan en tot een goed eindresultaat te komen.

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden en de inhoud van onze trajecten, komen we graag vrijblijvend bij u langs voor een verdere toelichting.

Bel ons of stuur een e-mail.