Link@work is een re-integratiebureau en gaat praktisch met jou en je werkgever aan de slag om jouw gezondheid te bevorderen en je mogelijkheden in werk te vergroten.

1e spoor begeleiding link@work
voor wie icoon

Wat wordt bedoeld met spoor 1?

Alle activiteiten die erop gericht zijn om jou terug te laten keren in je eigen werk of in aangepast werk bij je eigen werkgever, noemen we spoor 1. Wanneer je jezelf ziek meldt treedt Wet Poortwachter in werking. Daar staat in dat zowel jij als je werkgever jullie best moeten doen om jou weer terug te krijgen in werk. Wij helpen jou en je werkgever bij de te zetten stappen.

wat is het vraagteken

Wat is het verschil tussen Link@work en een arbodienst?

Een arbodienst richt zich op het helder krijgen van jouw beperkingen en mogelijkheden. Tevens ondersteunen veel arbodiensten bij procesbegeleiding, zoals bij het invullen van formulieren en advies geven over welke acties jij en je werkgever moeten ondernemen Op basis daarvan kunnen jij en je werkgever zoeken naar mogelijkheden waarop je weer taken kan gaan oppakken.

Link@work is een re-integratiebureau en gaat praktisch met jou en je werkgever aan de slag om jouw gezondheid te bevorderen en je mogelijkheden in werk te vergroten.

Hoe gaat 1e spoor begeleiding in zijn werk?

Wanneer kan een traject starten?

Wij streven er naar om binnen twee weken na aanmelding telefonisch contact met jou te hebben. Tijdens dit contact spreken we af wanneer de intake kan plaatsvinden. Meestal is dit in de daarop volgende week. Indien er sprake is van een wachtlijst zal dit direct bij het eerste telefonische contact besproken worden.

Hoe gaan wij met jouw privacy om?

Bekijk hiervoor ons privacy beleid en het kopje privacy op de pagina ‘wat als ik ben aangemeld’.

Nog vragen?

Je kunt ons bellen en mailen om een afspraak te maken. Het kan ook zijn dat je werkgever een aanmelding doet. Kijk dan naar ‘wat als ik ben aangemeld’.

Wat onze deelnemers zeggen.

De coach van Link@work is zich bewust van de complexe situatie waarin je verkeert op ’t moment dat je haar ontmoet. Ze geeft ruimte om elkaar te leren kennen zodat zij je goed kan begeleiden en ondersteunen daar waar jij het nodig hebt.

Julie Muller

De begeleiding en coaching was zeer professioneel en tegelijk persoonlijk. Ik voelde me serieus genomen. Heb in de gesprekken met Link@work veel mogen leren over emoties, de psyche en hoe het lichaam werkt. Er wordt aangevoeld wat de nood is en waar het probleem zou kunnen liggen.

Tim

Zeer professionele begeleiding gehad. Er wordt goed naar je geluisterd. Samen met mij doelen opgesteld en eraan gewerkt. Gaan goed met privacy om. Ik voelde mij serieus genomen.

Danischa