Link@work is een re-integratiebureau en gaat praktisch met werkgever en werknemer aan de slag om de belastbaarheid van de werknemer te vergroten.

1e spoor begeleiding link@work
voor wie icoon

Wat wordt bedoeld met spoor 1?

Alle activiteiten die erop gericht zijn om de werknemer terug te laten keren in het eigen werk of in ander werk bij de eigen werkgever, noemen we spoor 1.

Wanneer een werknemer zicht ziek meldt treedt Wet Poortwachter in werking. Daarin staat dat zowel werkgever als werknemer inspanningen moeten verrichten om de werknemer terug te laten keren in werk. Wij helpen bij de stappen die daarvoor gezet moeten worden.

wat is het vraagteken

Wat is het verschil tussen Link@work en een arbodienst?

Een arbodienst richt zich op het helder krijgen van de beperkingen en arbeidsmogelijkheden van de werknemer. Tevens ondersteunen veel arbodiensten de werkgever bij de procesbegeleiding, zoals het invullen van formulieren en advies geven over het zetten van de juiste stappen op de juiste tijd.

Link@work is een re-integratiebureau en gaat praktisch met werkgever en werknemer aan de slag om de belastbaarheid van de werknemer te vergroten.

Hoe gaat 1e spoor begeleiding in zijn werk?

Wanneer kan een traject starten?

Wij streven er naar om binnen twee weken na aanmelding telefonisch contact te hebben met de persoon die is aangemeld. Tijdens dit contact spreken we af wanneer de intake kan plaatsvinden. Meestal is dit in de daarop volgende week. Indien er sprake is van een wachtlijst zal dit direct bij het eerste telefonische contact besproken worden.

Hoe lang duurt een traject?

Tijdens de intake maken we een inschatting van het aantal sessies wat nodig is voor de begeleiding. Dit stemmen we met jou als werkgever af. Meestal vinden de gesprekken wekelijks of één keer per twee weken plaats.

Neem gerust contact op als je nog vragen hebt of iemand wilt aanmelden.

Wat onze werkgevers zeggen.

Linkatwork heeft succesvol de re-integratie van een van onze medewerkers begeleid. De persoonlijke gesprekken met de coach, medewerker en leidinggevende hebben een positieve invloed gehad op het proces. Linkatwork is flexibel.

Gerald van Harmelen, Sint Franciscus Vlietland Ziekenhuis

Ik beveel Inge van harte aan. Ze heeft met grote zorg een gecompliceerd en gevoelige traject aangaande een personeelslid van mij opgepakt. Ze heeft op een professionele manier veel tijdrovend werk van mij overgenomen. Haar stijl van werken, gericht op het individu spreekt me zeer aan.

E. Stokkink, Ministerie OC&W