Een zieke werknemer kost u anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten. Het is dus belangrijk om verzuim zo veel mogelijk te voorkomen. Op welke wijze is dit binnen uw organisatie geregeld?

Wij kunnen u op verschillende niveaus ondersteunen.

Op organisatieniveau helpen wij u bij het ontwikkelen van beleid op het voorkomen en verminderen van verzuim. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ontwikkelen van een verzuimprotocol.

Op managementniveau gaan we in gesprek over de wijze waarop dit beleid uitgevoerd kan worden. We gaan na welke obstakels leidinggevenden tegen komen en hoe ze hiermee om kunnen gaan. We geven training op het waarnemen van signalen. De manier waarop een manager omgaat met een overbelaste werknemer kan veel invloed hebben op een mogelijke ziekmelding.

Op het niveau van uitvoering benoemen we de factoren die kunnen bijdragen aan het voorkomen van verzuim. We geven een werknemer tools in handen om hier zelf actief mee aan de slag te gaan. Het gaat hierbij o.a. om de fysieke houding, verantwoord omgaan met de werkplek en gezondheidsbevordering.

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden en de inhoud van onze trajecten, komen we graag vrijblijvend bij u langs voor een verdere toelichting.

Bel ons of stuur een e-mail.