Wanneer je bent aangemeld kan het zijn dat je allerlei vragen hebt. We proberen er hier alvast enkelen te beantwoorden. Als je andere vragen hebt, die er niet bij staan, kun je deze altijd aan je consulent stellen.

aanmelden linkatwork

Wat als je bent aangemeld?

Wij streven er naar om binnen twee weken na aanmelding telefonisch contact te hebben met elkaar. Tijdens dit contact spreken we af wanneer de intake kan plaatsvinden. Meestal is dit in de daarop volgende week. Indien er sprake is van een wachtlijst zal dit direct bij het eerste telefonische contact besproken worden.

Veelal vinden de gesprekken bij ons op kantoor plaats. Er is gratis parkeergelegenheid voor de deur. Er is een bushalte op 5 minuten lopen afstand.

Indien je om een bepaalde reden niet bij ons op kantoor gesprekken kan voeren, gaan we na of bezoek aan huis wenselijk is. Soms is er met een werkgever afgesproken dat de gesprekken plaatsvinden op de werkplek.

Een coaching traject of 5 gesprekken model duren ongeveer 3 maanden. Net als een loopbaanbegeleiding. We spreken dan wekelijks of een keer per twee weken af.

Een outplacement traject, eerste spoor traject of tweede spoor traject en WGA begeleiding duren tussen de 6 en 9 maanden. In het begin spreek je vaak wekelijks af. Als je iets verder bent in je traject zie je elkaar ongeveer 1 keer per twee weken.

Modulaire begeleiding vanuit het UWV duurt 5 maanden. Bij een ‘werkfit’ traject en een ‘naar werk’ traject vanuit het UWV hangt het af van wat het UWV inzet. Meestal is dit tussen de 6 en 18 maanden maximaal. Hoe vaak je elkaar ziet, hangt af van het aantal uren dat het UWV inkoopt.

Link@work vindt jouw privacy belangrijk. Wij hebben een privacy beleid (link maken) waarin alles uitgelegd staat. Wij willen zorgvuldig omgaan met wat je aan ons vertelt en de informatie die je ons geeft wordt vertrouwelijk behandeld. Wij geven anderen geen informatie over jou, zonder dat je dit weet of zonder dat dit afgesproken is.

Soms is er een rapportage nodig omdat dit verwacht wordt vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (link maken). We spreken vooraf af welke informatie er in een document naar je werkgever of het UWV komt te staan en geven medische informatie niet door. Verder werken wij met een beveiligd registratiesysteem en een app waardoor het uitwisselen van informatie ook via de AVG richtlijnen gebeurd.

Wij werken met software van Re-base. Als je aangemeld bent, krijg je een uitnodiging om de app te downloaden. In deze uitnodiging staat beschreven hoe je de app kunt downloaden. Er wordt aan jou gevraagd om een wachtwoord aan te maken, zodat alleen jij bij jouw gegevens kunt. Via deze app kunnen we veilig documenten delen en rechtstreeks contact onderhouden.