Interne re-integratie

Op het moment, dat een persoon zich (langdurig) ziek meldt, heeft dit veel impact op zowel de werknemer als de werkgever. Er komen emoties los en de situatie verandert letterlijk door de verandering van de dagelijkse structuur. Daarnaast blijft er werk liggen of wordt de druk op het team een stuk groter. Zonder juiste begeleiding is de kans groot dat uw werknemer zal blijven kwakkelen of langdurig verzuimt. Voor u als werkgever zorgt dit voor veel ellende en leidt tot hoge kosten.

De eerste drie maanden na de ziekmelding is de bereidheid tot verandering het grootst. Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk in dit proces begeleiding in te zetten, zodat de persoon effectief de regie over het eigen leven en het werk terug kan nemen.

Het traject

Wanneer een werknemer ziek wordt krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Van u en uw werknemer worden diverse acties verwacht om een spoedige terugkeer naar (eigen) werk te realiseren. Wij ondersteunen u bij het zorgvuldig nemen van de juiste stappen. Wij ondersteunen de leidinggevende in de wijze waarop deze met de werknemer en de situatie om kan gaan. Daarnaast helpen wij bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren en het maken van een plan van aanpak.

Afhankelijk van de klachten ondersteunen wij uw werknemer in een op maat gemaakt traject. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • Bedrijfsmaatschappelijk werk bij hanteerbaar maken van situaties op het werk.
  • Therapeutische gesprekken bij psychosomatische en psychosociale klachten.
  • Coachende gesprekken voor het aanleren van nieuwe vaardigheden.
  • Ontwikkelingsgerichte begeleiding bij het vergroten van de regie over het eigen leven.
  • Medische fitness bij het verbeteren van de conditie en ondersteuning bij herstel.
  • Rouwverwerking bij scheiding, verlies en afscheid nemen.

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden en inhoud van onze trajecten, komen we graag vrijblijvend bij u langs voor een verdere toelichting.

Bel ons of stuur een e-mail.