Elk mens en dus ook elke werknemer komt op verschillende momenten in zijn leven problemen tegen. Soms groeien deze hem boven het hoofd, waardoor goed functioneren op het werk niet mogelijk is. Het is de vraag of de werknemer op dat moment zelf passend gedrag en effectieve oplossingen kan bedenken voor het aanpakken van deze problemen.

Tijdens onze begeleiding starten we met het in kaart brengen van de situatie, waardoor een helder beeld ontstaat. We gaan samen met uw werknemer na op welke wijze hij of zij weer richting kan geven aan het eigen leven, zodat het goed uitvoeren van de functie weer mogelijk wordt.

Bij Link@work willen we het beste in een mens naar boven halen. Dit bereiken we onder meer, door het inzetten van verschillende methoden en technieken en door actief te blijven investeren in onze eigen kennis, kunde en vaardigheden.

Afhankelijk van de vraag ondersteunen wij uw werknemer in een op maat gemaakt traject. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Bedrijfsmaatschappelijk werk bij het hanteerbaar maken van situaties op het werk.
  • Therapeutische gesprekken bij psychosomatische en psychosociale klachten.
  • Coachende gesprekken bij het leren omgaan met beperkingen.
  • Ontwikkelingsgerichte begeleiding bij het vergroten van de regie over het eigen leven.
  • Medische fitness bij het verbeteren van de conditie en ondersteuning bij herstel.
  • Rouwverwerking bij scheiding, verlies en afscheid nemen.

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden en inhoud van onze trajecten, komen we graag vrijblijvend bij u langs voor een verdere toelichting.

Bel ons of stuur een e-mail.