Veel werkgevers zijn bereid om een werknemer met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Hiervoor is vaak een aanpassing van de huidige werkplek of werkwijze gewenst. De werknemer zal getraind moeten worden in het goed uitvoeren van zijn functie. Werkgever en manager kunnen ondersteuning en voorlichting krijgen over de wijze waarop de werknemer het beste begeleid kan worden.

Het kan ook zijn dat u iemand in dienst heeft met een arbeidshandicap die een periode goed gefunctioneerd heeft. Door veranderingen op het werk of in de privésfeer kan er extra ondersteuning nodig zijn.

In veel van deze gevallen kan jobcoaching uitkomst bieden. Link@work heeft jobcoach erkenning van het UWV, waardoor veel van deze trajecten vergoed kunnen worden.

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden en inhoud van onze trajecten, komen we graag vrijblijvend bij u langs voor een verdere toelichting.

Bel ons of stuur een e-mail.