UWV Traject

Wanneer je een uitkering vanuit het UWV ontvangt en er sprake is van ziekte of arbeidsbeperking kom je in aanmerking voor begeleiding vanuit Link@work. Vaak gaat daar een gesprek aan vooraf met je re-integratie begeleider vanuit het UWV.

Je kunt ook zelf een gesprek met ons aangaan en een plan aan het UWV voorleggen. Tijdens dit gesprek kunnen we informatie geven over de mogelijkheden. Het UWV bepaald daarna of je het traject ook toegewezen krijgt.

Werkfit maken

Het traject ‘Werkfit maken’ is erop gericht om mensen met een uitkering van het UWV weer geschikt te maken om aan het werk te gaan. Het gaat er niet om dat alle klachten weg zijn of dat alle problemen zijn opgelost. Het gaat er vooral om, dat de klachten en problemen hanteerbaar worden, zodat je weer op zoek kunt gaan naar passend werk of een passende dagbesteding.

Vormen van begeleiding die we hierin kunnen bieden:

  • Loopbaangesprekken en diverse loopbaantesten.
  • Therapeutische gesprekken bij psychosomatische en psychosociale klachten.
  • Coachende gesprekken bij het leren omgaan met persoonlijke vraagstukken.
  • Ontwikkelingsgerichte begeleiding bij het vergroten van de regie over je leven.
  • Medische fitness bij het verbeteren van je conditie en ondersteuning bij herstel.
  • Rouwverwerking bij scheiding, verlies en afscheid nemen.

Naar werk

Het traject ‘Naar werk’ is erop gericht dat jij het werk vindt wat het beste past bij jouw wensen en mogelijkheden. Wij ondersteunen jou bij deze zoektocht.

Vormen van begeleiding die we hierin bieden:

  • Vacature analyse.
  • Profilering op de arbeidsmarkt.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de trajecten en mogelijkheden die Link@work te bieden heeft? Neem dan contact met ons op. Bel ons of stuur een e-mail.