Het is altijd een vervelende aangelegenheid als een werknemer langdurig ziek is. Als blijkt, dat hij of zij niet meer terug kan keren binnen uw bedrijf, wordt er van u als werkgever veel verwacht.  U krijgt te maken met de Wet Verbetering Poortwachter en met de zoektocht naar passend werk voor uw werknemer.

Bij Link@work vinden we het belangrijk, dat een traject aansluit bij uw wensen en bij de mogelijkheden van uw werknemer. Het gaat dus altijd om maatwerk, waarbij drie elementen centraal staan:

 1. Het belangrijkste doel van het traject is het vinden van passend werk voor uw werknemer.
 2. Voorlichting en ondersteuning geven aan uw werknemer bij het naleven van de wet- en regelgeving.
 3. Verder richten wij ons op het vergroten van persoonlijk welbevinden en het verbeteren van de situatie van uw werknemer. We helpen hem of haar om op een positieve en constructieve wijze aan de slag te gaan met het formuleren en uitvoeren van een passend toekomstperspectief.

Een gemiddeld re-integratietraject heeft de duur van 9 maanden en bevat in elk geval de volgende modules:

 • Intake
 • Beroepenoriëntatie
 • Arbeidsmarkt oriëntatie
 • Sollicitatie training
 • Jobhunting
 • Trajectbegeleiding en voorlichting over wet- en regelgeving
 • Persoonlijke begeleiding
 • Nazorg

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden en inhoud van onze trajecten, komen we graag vrijblijvend bij u langs voor een verdere toelichting.

Bel ons of stuur een e-mail.